top of page

Lisbeth Lindqvist

Hypnos-terapeut (certifierad ASCH)

Samtalsterapeut (PDT1 samt Kognitiv livsförändring)

Healing-terapeut (certifierad SRAU)


Lisbeth är fil. kand i Analytisk kemi. Hon har arbetat med laboratorie -och konsulttjänster, bland annat som avdelningschef. Chefserfarenheten ledde sedan till konsultarbete inom coaching och personlig utveckling, samt arbete som ledare för Meditations-och utvecklingsgrupper, Healingkurser och Work shop.

Lisbeth har vidareutbildning i psykoterapi, socialpsykologi och hypnos- psykoterapi samt healing-terapi mfl utbildningar.


Lisbeth arbetar med en kombination av samtalsterapi, hypnos-terapi och/eller healing-terapi. Hon erbjuder individuellt utformad terapi eller coachande samtal efter vars och ens behov. Terapin genomsyras av lugna trygga och trivsamma möten.

bottom of page