top of page

Vem är du egentligen ?

Vad är hypnosterapi 

I hypnosterapi används det förändrade medvetandetillstånd som kallas för trans. De flesta människor befinner sig i det fokuserade och naturliga trans-tillståndet flera gånger per dag. Har du någon gång varit koncentrerad på något så starkt så att du glömt tid och rum eller inte hört någon som talar till dig? då har du varit i trans. Trans är alltså ett förändrat medvetandetillstånd, som hjälper oss att bli koncentrerade på en sak och utestänga andra. Trans kan vara allt från lätt, dagdrömmande till djupare, där kroppsförnimmelser kan kopplas bort.

Behandling som utförs i trans kallas för hypnos och påverkar både medvetna och omedvetna inre tillstånd. I hypnosterapi arbetar vi med de inre bilder och symboler som Du själv finner genom positiva och kreativa idéer som dyker upp inom dig under terapin. Du får hjälp att skapa en lugn trygg inre plats, ett rum i ditt medvetande som du kan återvända till när som helst.

Terapin genomsyras av lugna trygga möten med individuell och kreativ utveckling som mål. 

bottom of page